4 FUTURE

with No Comments

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy szczególnie dzieci z rocznika 2014 do nowo – otwieranej grupy trzylatków, oraz z rocznika 2011, do zerówki.
Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń z uwagi na bardzo duże zainteresowanie naszą placówką. W razie przekroczenia limitu miejsc nasze przedszkole prowadzi listy rezerwowe.
Osoby zainteresowane naszym przedszkolem prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem. W dalszej kolejności rekrutacja do przedszkola wymaga złożenia odpowiednich dokumentów. Można znaleźć je poniżej, a następnie wydrukować i wypełnić:

druk umowy

karta przedszkolaka

karta zapisu

badanie psychologiczne

wyprawka

Komplet dokumentów powinien zostać dostarczony do naszej placówki wraz z dowodem wpłaty wpisowej. Nasze przedszkole w Warszawie przewiduje opłatę wpisową w wysokości 600 zł. Należność można uiścić w sekretariacie naszej placówki lub przelewem na konto.
Uprzejmie prosimy o wpłaty na rachunek bankowy: Fundacja Edukacyjna 4kids, Nr konta: 07 1160 2202 0000 0002 7429 3786. Ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa.W opisie należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Po złożeniu w/w dokumentów dziecko zostaje wpisane na listę przedszkolaków.

Powrót