Poza zajęciami edukacyjnymi w ofercie posiadamy również zajęcia dodatkowe, które obejmują cyklem nauki każde dziecko:

 • j. angielski – 4 razy w tygodniu
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami korektywy – 1 raz w tygodniu
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne – 1 raz w tygodniu
 • Opowieści biblijne – pomagające dzieciom pozytywnie wzmacniać swój charakter – 1 raz w tygodniu

W ramach stałych opłat w każdym miesiącu organizujemy dodatkowe atrakcje dla dzieci takie jak:

teatrzyki, bale, koncerty, lekcje przyrody w tym spotkania ze zwierzętami, pokazy cyrkowe, spotkanie z iluzjonistą a także wycieczki do teatru, kina czy muzeum. W niektórych przypadkach rodzice opłacają bilety wstępu. Organizujemy również spotkania integracyjne, pikniki, aby móc razem z rodzicami i dziećmi aktywnie spędzić czas.

Każdy przedszkolak ma możliwość zaprezentowania się i wystąpienia przed swoimi rodzicami i opiekunami podczas uroczystości okolicznościowych.

Rodziców, dziadków, wujków i ciocie zapraszamy na:

 • Jasełka,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Chętne dzieci zapraszamy na zajęcia:

 • karate,
 • zajęcia taneczne,
 • małe laboratorium (zajęcia z doświadczeniami fizyko-chemicznymi),
 • rysunek,
 • ceramika

Odbywają się one raz w tygodniu i są dodatkowo płatne.