4 PARENTS

with No Comments

Głównymi założeniami naszego przedszkola są: 1 stałe zasady, którymi kierujemy się na wszystkich etapach naszej działalności: Wykształcenie młodego pokolenia, które cechować będzie radość życia, wysokie standardy moralne i chęć do pozytywnego oddziaływania na swoje środowisko. Koncentracja na rozwijaniu wrażliwości moralnej … Read More

4 KIDS

with No Comments

Aby zapewnić kameralną atmosferę i dobrą opiekę naszym przedszkolakom, grupy liczą maksymalnie 17 dzieci. W każdej grupie wiekowej dzieci są pod troskliwą i profesjonalną opieką dwóch nauczycieli. 2 latki- grupa “Żyrafek” 3 latki- grupa “Lisków” 4 latki- grupa “Delfinków” 5 … Read More

Call Now Button