7.30 – 8.30

Zabawy w kącikach tematycznych

8.30 – 9.00

Zajęcia poranne (powitanie, mapa pogody, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania)

9.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 10.30

Spacer/zabawy na świeżym powietrzu

11.00 – 12.30

Zajęcia edukacyjne

12.30 – 13.00

Obiad

13.00 – 14.30

Leżakowanie / czytanie bajek / zajęcia edukacyjne / zajęcia dodatkowe (muzyczno-rytmiczne (1x w tygodniu),gimnastyka z elementami korektywy (1x w tygodniu), język angielski (codziennie); opowieści biblijne (1 x w tygodniu)

15.00 – 15.30

Podwieczorek

15.30 – 16.30

Wybrane zajęcia dodatkowe:

  • laboratorium-1 x w tygodniu,
  • karate x1 w tygodniu
  • taniec x1 w tygodniu
  • rysunek x1 w tygodniu
  • garncarstwo x1 w tygodniu

16.30 – 17.30

Zabawy w kącikach tematycznych/ Gry i zabawy zorganizowane

17.30

Zakończenie pracy przedszkola