Kadrę pedagogiczną w naszym przedszkolu stanowią młodzi ale doświadczeni i gruntownie wykształceni nauczyciele. Dzięki swej kreatywności i wyobraźni wykorzystują ciekawe koncepcje i formy pracy z dziećmi, co jest gwarancją nauczania na najwyższym poziomie. Indywidualne i pełne ciepła podejście tworzy atmosferę bezpieczeństwa, oraz zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju naszym przedszkolakom. Nasi wychowawcy są ekspertami w prawidłowym wychowaniu dzieci.

Przedszkole oferuje opiekę takich specjalistów jak pedagog-terapeuta i logopeda.

Zadaniem pedagoga-terapeuty jest obserwacja dzieci w grupie. Dzięki niej jest doskonałym wsparciem zarówno dla kadry pedagogicznej jak i rodziców, którym zawsze służy pomocą w udzieleniu porad i wskazówek. Ponadto organizuje spotkania warsztatowe dla nauczycieli i chętnych rodziców oraz prowadzi zajęcia bajko-terapeutyczne z dziećmi.

Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci. Dwa razy do roku logopeda przeprowadza badania przesiewowe, dzięki którym kwalifikuje dzieci do indywidualnej terapii logopedycznej. Logopeda pracuje z dziećmi już po ukończeniu trzeciego roku życia, gdyż wczesna diagnoza pozwala wyeliminować wady w szybkim czasie, oraz zwiększa szanse na szybkie wypracowanie właściwych nawyków umożliwiających prawidłową wymowę.