Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola językowego 4Kids trwa przez cały rok kalendarzowy. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń z uwagi na bardzo duże zainteresowanie naszą placówką. W razie przekroczenia limitu miejsc nasze przedszkole prowadzi listy rezerwowe.
Osoby zainteresowane naszym przedszkolem prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem. W dalszej kolejności rekrutacja do przedszkola wymaga złożenia odpowiednich dokumentów. Można znaleźć je poniżej, a następnie wydrukować i wypełnić:

Komplet dokumentów powinien zostać dostarczony do naszej placówki wraz z dowodem wpłaty wpisowej. Nasze przedszkole w Warszawie przewiduje opłatę wpisową w wysokości 600 zł. Należność można uiścić w biurze naszej placówki lub przelewem na konto.
Uprzejmie prosimy o wpłaty na rachunek bankowy: Fundacja Edukacyjna 4kids, Nr konta: 07 1160 2202 0000 0002 7429 3786. Ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa. W opisie należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Po złożeniu w/w dokumentów dziecko zostaje wpisane na listę przedszkolaków.