Programy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 są zgodne z podstawą programową i zostały zatwierdzone dla Niepublicznego Przedszkola Językowego 4 Kids.

Dla poszczególnych grup wiekowych korzystamy z następujących programów:

 • Ryta Folejewska – Rośnij z Didasko – „Poznaję świat, bo mam 6 lat” – Joanna Białobrzeska – wyd. Didasko – grupa 6-latków
 • Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała – Program Wychowania Przedszkolnego dla Dzieci 3,4,5 letnich – „Trampolina do szkoły” – B. Kozyra, M. Zbąska – wyd. PWN – grupy 4, 5 latki.
 • Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos „Od zabawy do Nauki – Pentliczek – M. Ledwoń – wyd. Nowa Era – grupa 3-latków.

Inne programy:

 • Lorena Peimbert – Program nauczania języka angielskiego – wyd. Macmillan – grupy 3,4 latki „Bebop” 1,2
 • Jennifer Heath, Philips James – Język angielski – wyd. National Geographic – “My world 1”, “My world funbook” – grupa 6-latki
 • Gabriela Rzepecka – Weiss – Język angielski – wyd. Nowa Era- „My Word Starter”
 • E. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska – „Dziecięca matematyka” – wszystkie grupy
 • M. Bogdanowicz – „Metoda dobrego startu” – wszystkie grupy
 • W. Sherborne – „Metoda ruchu rozwijającego” (elementy) – 2-3 latki
 • B. Rocławski – „Glottodydaktyka (elementy) – wszystkie grupy

Programy własne zajęć dodatkowych – Zatwierdzone do realizacji przez Radę Pedagogiczną:

 • Beata Wnuk – „Muzyka dla smyka” – wszystkie grupy.

Wszystkie programy zostały dobrane w taki sposób, aby wspomagać i ukierunkowywać rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.

Ogromną szansą na rozwój wyobraźni i talentów dzieci są zajęcia dodatkowe. Jest to niepowtarzalna okazja na wspieranie dziecięcych zainteresowań oraz wzmacnianie i wspieranie ich wiary we własne możliwości. Dzieci biorą udział w następujących zajęciach: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec, karate, zajęcia biblijne, eksperymenty -warsztaty małych naukowców, ceramika, rysunek.