4 KIDS

with No Comments

Aby zapewnić kameralną atmosferę i dobrą opiekę naszym przedszkolakom, grupy liczą maksymalnie 17 dzieci.

W każdej grupie wiekowej dzieci są pod troskliwą i profesjonalną opieką dwóch nauczycieli.

  • 2 latki- grupa “Żyrafek”
  • 3 latki- grupa “Lisków”
  • 4 latki- grupa “Delfinków”
  • 5 latki- grupa “Żółwików”
  • 6 latki- grupa “Starszaków”

 
Powrót